Vietnamese
Văn hóa Óc Eo
Tượng Chim Thần - VH Phù Nam Tượng Thần Vishnu - Kim Loại Hỗn Hợp Tượng Hoàng Tử Voi - Kim Loại Văn Hóa Phù Nam -Oceo
Hoàng Tử Voi Buda - Phật Thích Ca Đèn Dầu lạc Mình Người đầu Chim của người Phù Nam - Đất Nung Sứ vẽ Màu , Người và Động Vật - Tiền Văn Minh ...
Thủy Tinh Thiên Nhiên đồ Đào Oceo Bổ xung hình ảnh Đĩa Đen hut Nam Châm Đĩa Đá Đen hút Nam Châm dáng Ô Van Đĩa Đá Đen hút Nam Châm
Tiền Văn Minh đã mất - Đồ Đào Hòn Đất (Kiên Giang ) Xâu Chuỗi Ngọc và Thủy Tinh Cổ - Đồ đào Đồ Đào An Giang - Vùng Ba Thê Tượng Đào An Giang
Đầu Tượng Phật - đồ Đào vùng An Giang Đèn Dầu lạc Mình Người đầu Chim của người Phù Nam - Đất Nung Thiên Thạch của Nền Văn Minh đã mất Phù Điêu đất nung của người Khme Cổ
Kendy Gốm Oceo Đồ Đào An Giang - Vùng Ba Thê Phù Điêu Khme Cổ - Đá Sa Thạch Kính thước như hình ,nặng gần 1 tạ ! Đá Đen hút Nam Châm !
Đầu Đất Nung Oceo cao 41 cm Tam Thế -VH Khme Tượng Đồng VH Khome  Đồ Vớt sông MêKông cao 41 cm - Đá Sa Thạch