Vietnamese
Thiên Thach - Mua trên đất Vua Hùng -Phú Thọ
Lượt xem: 1482
  • Đức Sùng Cổ Vật
  • Đức Sùng Cổ Vật
  • Đức Sùng Cổ Vật
  • Đức Sùng Cổ Vật
  • Đức Sùng Cổ Vật
  • Đức Sùng Cổ Vật
  • Đức Sùng Cổ Vật
  • Đức Sùng Cổ Vật


Những tư liệu về Thiên Thạch trên Thế Giới :

1- Thiên Thạch trên sa mạc Gô Bi (TQ) :

 

2- 2 anh em người Na Uy đi tìm Thiên Thạch :

 

3 Và họ đã tìm được :

 

4 1 Đại Gia Trung Quốc khoe Thiên Thạch và đưa giá hàng Triệu USD :

 

 

 

5- Đây là Viên Đá mà Tại Hạ mua được từ đất Vua Hùng ( Phú Thọ )- Người bán nói là Đá Núi Lửa - Trên Thực tế thì vùng núi và trung du phía Bắc không có núi lửa :

 

 

Lên đầu trang
Hiện vật cùng danh mục
Lên đầu trang