Vietnamese
Chỉ còn 62 cm
Lượt xem: 2573
  • Đức Sùng Cổ Vật
  • Đức Sùng Cổ Vật
  • Đức Sùng Cổ Vật
  • Đức Sùng Cổ Vật
  • Đức Sùng Cổ Vật
  • Đức Sùng Cổ Vật
  • Đức Sùng Cổ Vật


Nguyên bản 85 cm - Vỡ phần miệng chỉ còn 62 cm - Khang Hy chuẩn mực với Thập Bát Đại Học Sĩ ( 18 )...

Lên đầu trang
Hiện vật cùng danh mục
Lên đầu trang