Vietnamese
Miệng Đấu men Ngọc
Lượt xem: 4420
  • Đức Sùng Cổ Vật
  • Đức Sùng Cổ Vật
  • Đức Sùng Cổ Vật
  • Đức Sùng Cổ Vật
  • Đức Sùng Cổ Vật
  • Đức Sùng Cổ Vật


Cao H= 37 cm , men Ngọc không hiệu đề ( Chỉ Triều Càn Long 1736-1795 mới chế tác được Men Ngọc Tống Triều - Ý cá nhân )

Lên đầu trang
Hiện vật cùng danh mục
Lên đầu trang