Vietnamese
Chậu TK 18
Lượt xem: 3779
  • Đức Sùng Cổ Vật
  • Đức Sùng Cổ Vật
  • Đức Sùng Cổ Vật
  • Đức Sùng Cổ Vật
  • Đức Sùng Cổ Vật
  • Đức Sùng Cổ Vật
  • Đức Sùng Cổ Vật


Miệng D= 36 cm - Cốt Dày 2 cm - tóc như hình , không sửa chữa 

Lên đầu trang
Hiện vật cùng danh mục
Lên đầu trang