Vietnamese
Hiện vật sưu tầm
 Ấm Lục Minh - Đồ Đào 1286

Ấm Lục Minh - Đồ Đào

Trước đó, 15/10/2014 - Lượt xem: 2307
 Chum Huyết Đỉa , Vớt biển Cà Mau - Ung Chính 1723-1735 1285

Chum Huyết Đỉa , Vớt biển Cà Mau - Ung Chính 1723-1735

Trước đó, 15/10/2014 - Lượt xem: 2295
Đồ Vớt Biển miền Trung 1283

Đồ Vớt Biển miền Trung

Trước đó, 24/09/2014 - Lượt xem: 2163
Tượng Chim Thần - VH Phù Nam 1282

Tượng Chim Thần - VH Phù Nam

Trước đó, 24/09/2014 - Lượt xem: 1701
Tượng Thần Vishnu - Đá Sa Thạch 1281

Tượng Thần Vishnu - Đá Sa Thạch

Trước đó, 24/09/2014 - Lượt xem: 1712
Tượng Thần Vishnu - Kim Loại Hỗn Hợp 1280

Tượng Thần Vishnu - Kim Loại Hỗn Hợp

Trước đó, 24/09/2014 - Lượt xem: 1741
Tượng Hoàng Tử Voi - Kim Loại 1279

Tượng Hoàng Tử Voi - Kim Loại

Trước đó, 24/09/2014 - Lượt xem: 1685
Văn Hóa Phù Nam -Oceo 1278

Văn Hóa Phù Nam -Oceo

Trước đó, 24/09/2014 - Lượt xem: 1396
 Hộp Phấn Vớt Tống Triều 1277

Hộp Phấn Vớt Tống Triều

Trước đó, 27/08/2014 - Lượt xem: 1455
Thủy Trì TK 18 1276

Thủy Trì TK 18

Trước đó, 27/08/2014 - Lượt xem: 1394
Văn phòng tứ bảo Tống Triều 1275

Văn phòng tứ bảo Tống Triều

Trước đó, 27/08/2014 - Lượt xem: 1564
 Long Tuyền Nam Tống 1274

Long Tuyền Nam Tống

Trước đó, 27/08/2014 - Lượt xem: 1782
 Bát Tống Cánh Súng 1273

Bát Tống Cánh Súng

Trước đó, 26/08/2014 - Lượt xem: 2320
 Đò Đào Vẽ bằng Que 1272

Đò Đào Vẽ bằng Que

Trước đó, 26/08/2014 - Lượt xem: 1573
 Lọ Bát giác Tống triều men Nhữ - Đồ Đào 1271

Lọ Bát giác Tống triều men Nhữ - Đồ Đào

Trước đó, 26/08/2014 - Lượt xem: 2069
 Lý Nâu 1270

Lý Nâu

Trước đó, 26/08/2014 - Lượt xem: 1814
 Ghè Nguyên đồ vớt biển miền Trung 1269

Ghè Nguyên đồ vớt biển miền Trung

Trước đó, 26/08/2014 - Lượt xem: 1968
 Chum Nguyên Màu 1278-1367 1268

Chum Nguyên Màu 1278-1367

Trước đó, 26/08/2014 - Lượt xem: 2390
 Đĩa Tam Thái đồ Đào 1267

Đĩa Tam Thái đồ Đào

Trước đó, 26/08/2014 - Lượt xem: 1581
Chén trà lớn nhà Minh TK 15-16 1266

Chén trà lớn nhà Minh TK 15-16

Trước đó, 26/08/2014 - Lượt xem: 1596